Chempropack Wasbenzine 1 liter

Op voorraad
4,49 (adviesprijs)
3,99 11% korting
In mijn winkelmandje
 • Gratis bezorging vanaf 35,- *
 • Bestelling uiterlijk vrijdag in huis
 • Binnen 30 dagen gratis retourneren

Chempropack Wasbenzine 1 liter

Oplosmiddel

Samenstelling
Wasbenzine

Gebruik
Te gebruiken als verfdunner voor synthetische verf bij gebruik met verfspuit, als verwijderaar van vetvlekken en als schoonmaakmiddel voor kwasten

Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Bij het inwinnen vna medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken.
Damp, gas, nevel niet inademen.
Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. 
Na inslikken: de mond spoelen, geen braken opwekken.
Bij contact met de huid of haar: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 
Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vermakkelijkt. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. 
Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
Achter slot en grendel bewaren. 
Inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale wetgeving.

 • Ontvlambaar
 • Schadelijk
 • Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
 • Milieugevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambaar gas.
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Ontvlambare vaste stof.
 • Ontvlambare aerosol.
 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Giftig bij inslikken.
 • Schadelijk bij contact met de huid.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan genetische schade veroorzaken.
 • Kan kanker veroorzaken.
 • Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • Veroorzaakt schade aan organen.
 • Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • Kan schade aan organen veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Productinformatie over Chempropack Wasbenzine

 • Merk: Chempropack
 • Ean: 8711407159025
 • Artikel: 997-374

Reviews Schrijf jouw review

Er zijn nog geen reviews geschreven. Schrijf als eerste een review.
4,49 (adviesprijs)
3,99 11% korting
In mijn winkelmandje
Op voorraad
 • Gratis bezorging vanaf 35,- *
 • Bestelling uiterlijk vrijdag in huis
 • Binnen 30 dagen gratis retourneren

Reviews Schrijf jouw review

Er zijn nog geen reviews geschreven. Schrijf als eerste een review.