Vacatures

Plein.nl groeit waardoor ons huidige team goede hulp kan gebruiken.

Plein.nl is de grootste online winkel op het gebied van FMCG. Onderdeel van Plein.nl zijn o.a. de winkels Drogistplein, Huisdierplein, Scheerplein en Tandartsplein. Bij ons kan je alles kopen wat je dagelijks gebruikt voor je persoonlijke verzorging, het huishouden, je gezin en/of huisdieren.

Onze klanten zijn consumenten maar ook diverse bedrijven weten ons inmiddels te vinden.

Er heerst binnen Plein een informele bedrijfscultuur met korte lijnen, duidelijkheid en ‘to the point’. Er heerst ook een echte ondernemerssfeer, waardoor er ruimte is voor eigen initiatieven, je de mogelijkheid hebt dingen uit te proberen en je zaken eigen kan maken. Het volgen van opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling binnen jouw vakgebied, stimuleren wij graag. Goede onderlinge samenwerking, elkaar helpen en motiveren, zijn belangrijke elementen binnen ons team. Samen gaan we voor een continue beter resultaat. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief.

Wij streven ernaar dat werkelijk al onze klanten tevreden zijn!

Dagelijks gebruiken wij gezamenlijk een biologische lunch welke door Plein.nl verzorgd wordt. Dit is niet alleen gezellig en gezond, maar komt ook de teamsfeer en het contact met jouw directe collega’s ten goede.

Ons kantoor en distributiecentrum zit in Houten, dicht in de buurt van de snelweg, dus goed te bereiken.

Bekijk hier onze vacatures: