Healthypharm Diarreeremmer Loperamide HCI 2mg 10 capsules

Op voorraad
1,09
  • Gratis bezorging vanaf 35,- *
  • Vandaag besteld, morgen in huis
  • Binnen 30 dagen gratis retourneren

Loperamide 2mg wordt gebruikt bij acute diarree. Loperamide remt de darmbewegingen (peristaltiek) af en zorgt tevens voor samentrekking van de anus. De darminhoud blijft daardoor langer in de darmen en wordt compacter. Overmatig verlies van vocht en zouten wordt tegengegaan. Binnen enkele uren merkt u dat de diarree stopt.

Let op

Dit is een geneesmiddel:
Lees voor gebruik de bijsluiter. Let op de maximale dagdosering. Voor geneesmiddelen geldt een maximum bestelhoeveelheid van 3 stuks per product. Wij verkopen geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar.

Medische informatie

GTIN 8714632065260
Extra handel artikel aanduiding waarde 20642
Certificering Waarde A07DA03
Product naam HEALTHYPHARM DIARREEREMMER
Registratiecode RVG
GPC Diarree
Aanbevolen dosering 1-2, afhankelijk leeftijd
Maximale dosering 3-8, afhankelijk gewicht
Leeftijd Vanaf 8 jaar
Gebruiks advies Innemen met paar slokken vloeistof, niet kauwen
Bewaar advies Buiten bereik en zicht van kinderen houden in goed afgesloten oorspronkelijke (buiten)verpakking beneden de 30 °C.
Advies voor weggooien Spoel geneesmiddelen niet door gootsteen of WC en gooi niet in prullenbak.
Houdbaar Niet meer gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum. Te vinden op etiket achter 'EXP' staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bijwerkingen en waarschuwingen Drink veel want bij heftige diarree kunt u uitdrogen (vooral baby’s en ouderen). U kunt ook ORS gebruiken. Dit bevat zouten en suikers die uw lichaam nodig heeft bij diarree. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 8 jaar zonder overleg met een arts. Niet gebruiken bij HIV zonder overleg met een arts. Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding zonder overleg met een arts. Niet gebruiken bij verminderde leverfunctie zonder overleg met een arts. Stop de behandeling als de ontlasting vaster wordt of als u langer dan 12 uur geen ontlasting heeft gehad. Gebruik dit medicijn niet langer dan 2 dagen achter elkaar.
Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoop
Afleverstatus AV
Toedingingsvorm Capsule
Gebruiksindicatie Acute of chronische diarree.
Contra-Gebruiksindicatie Overgevoelig voor een van de werkzame stoffen of hulpstoffen in dit geneesmiddel. Kinderen jonger dan 2 jaar. Darmontstekingen, darmaandoeningen waarbij verstopping van de darmen moet worden vermeden en bepaalde vergiftigingen.
Gebruik tijdens zwangerschap Overleg arts
Gebruik tijdens borstvoeding Nee
Gebruiksbeperking Intolerantie bepaalde suikers. Niet samen met bepaalde (recept)geneesmiddelen gebruiken, zie bijsluiter. Kan vermoeidheid, duizeligheid of sufheid veroorzaken, als dit optreedt niet autorijden of machines bedienen.
Huisarts bezoeken Als er ook sprake is van koorts, bloed bij ontlasting of aanhoudende buikpijn. Bij meer dan 6x per dag waterdunne diarree gedurende 3 dagen of 6x per dag waterdunne diarre bij kind jonger dan 2 of volwassene ouder dan 70 dan na 1 dag. Bij waterdunne diarree die vaak optreedt, met aanhoudend braken en erg weinig drinken, opvallende dorst. Bij gebruik medicijnen met kans op uitdroging of bijwerking diarree of verhogen kans op bijwerkingen bij diarree. Bij uitdrogingsverschijnselen zoals sufheid, verwardheid, gevoel flauw te vallen, weinig plassen, donkere urine.
Ingrediënten Loperamidehydrochloride 2 mg
Documenten Bijsluiter
Toepassen bij Bij diarree

Bijsluiter:

Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter voor waarschuwingen, bijwerkingen, dosering en duur van het gebruik. Sommige geneesmiddelen kunnen niet in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.

Wil je advies van onze drogist?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over dit geneesmiddel? Mail dan onze gediplomeerde drogist via drogist@plein.nl of bel naar telefoonnummer 088-8000200. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Wij adviseren niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer je nog geen antwoord hebt op je vragen.

Milieu:

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag bij de gemeente na wat je met geneesmiddelen moet doen, die niet meer nodig of te gebruiken zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wanneer en hoe lang? U kunt Loperamide zowel voor, tijdens als na het eten innemen. Dosering Volwassenen: aanvankelijk 4 mg, vervolgens zolang de diarree aanhoudt 2 mg elke 2 uur; max. 16 mg per dag. Kinderen > 8 j.: aanvankelijk 2 mg, vervolgens zolang de diarree aanhoudt 2 mg elke 2 uur; max. dagdosis 6 mg per 20 kg lichaamsgewicht; 2–8 j. (drank): 5 ml per 10 kg lichaamsgewicht 2–3×/dag, max. 15 ml per 10 kg lichaamsgewicht per dag. Chronische diarree: Volwassenen: aanvankelijk 4 mg, onderhoudsdosering 2–12 mg per dag; max. 16 mg per dag. Kinderen > 8 j.: aanvankelijk 2 mg, onderhoudsdosering 2–12 mg per dag; max. dagdosis 6 mg per 20 kg lichaamsgewicht; 2–8 jaar (drank): 5 ml per 10 kg lichaamsgewicht 2–3×/dag, max. 15 ml per 10 kg lichaamsgewicht per dag. Bij leverfunctiestoornissen de dosering zo nodig aanpassen. * Bij acute diarree: gebruik Loperamide slechts enkele dagen, totdat de klachten verdwenen zijn. Stop met het gebruik zodra de ontlasting vaster wordt of zodra u meer dan 12 uur geen ontlasting meer heeft gehad. Als u na twee dagen gebruik geen verbetering bemerkt, kunt u het beste uw arts raadplegen. Neemt u dan wat ontlasting mee voor verder onderzoek. Mogelijk gaat het om een darminfectie die moet worden behandeld. * Bij chronische diarree: volg de adviezen van uw arts op. Het kan zijn dat u na enige tijd met een lagere dosering toe kunt of dat het middel niet meer nodig is. Contra-indicaties Indien remming van de peristaltiek beslist moet worden vermeden, zoals bij subileus en bij bepaalde vergiftigingen. Primaire dysenterie, gekenmerkt door bloed in de ontlasting en hoge koorts. Bacteriële enterocolitis door invasieve organismen. Acute ulceratieve colitis of pseudomembraneuze colitis geassocieerd met breed-spectrum antimicrobiële middelen. Kinderen jonger dan twee jaar. Zwangerschap/Lactatie Gegevens over gebruik tijdens een beperkt aantal zwangerschappen laten geen schadelijke effecten op de zwangerschap of op de gezondheid van foetus of pasgeborene zien. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. Loperamide gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk. Loperamide kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding indien de voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen voor het kind. Bijwerkingen Vaak 1-10%: duizeligheid, obstipatie, (abdominale) krampen, misselijkheid. Zelden (0,01-0,1%): sufheid, allergische reacties zoals huiduitslag, urticaria en pruritus. Buikpijn, flatulentie, dyspepsie, smaakstoornissen, braken, abdominale distensie en ileus (m.n. bij overschrijden van de aanbevolen dosering)., Zeer zelden (< 0,01%): (toxisch) megacolon, angio-oedeem en huiduitslag met blaarvorming, waaronder stevens-johnsonsyndroom, erythema multiforme en toxische epidermale necrolyse. Urineretentie. Anafylactische shock en anafylactoïde reacties. Met name kleine kinderen zijn gevoelig voor centrale bijwerkingen, omdat bij hen de bloed-hersenbarrière nog onvoldoende functioneert. Waarschuwingen en voorzorgen Bij diarree is sprake van veel verlies van lichaamsvocht en zouten. Vooral kinderen en ouderen hebben kans op uitdroging. Zorg daarom voor voldoende aanvulling van vocht en zouten, bij voorkeur met glucose-zoutoplossing (ORS). Vraag advies in uw apotheek. Zodra de ontlasting vaster wordt of zodra langer dan 12 uur geen ontlasting meer heeft plaatsgevonden de toediening staken. Niet langer dan 14 dagen innemen zonder arts te raadplegen. Het verdient aanbeveling bij chronische diarree van tijd tot tijd na te gaan of de dosis kan worden verlaagd of de behandeling gestaakt. Bij kinderen van 2–6 jaar uitsluitend op medisch voorschrift of onder medisch toezicht toedienen. Bij aids-patiënten met infectieuze colitis zijn na gebruik van loperamide enkele gevallen gemeld van toxisch megacolon.

Productinformatie over Healthypharm Diarreeremmer Loperamide HCI 2mg