Healthypharm Paracetamol 500 mg Caplet 50 tabletten

1,59

Healtypharm Paracetamol Caplet

Healtypharm Paracetamol Caplet bevat 500 mg paracetamol en is een pijnstiller met een koortsverlagende werking bij milde tot matige pijn. Paracetamol 500 mg Caplet kun je gebruiken bij

 • Koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • Koorts en pijn na vaccinatie
 • Hoofdpijn
 • Kiespijn
 • Zenuwpijn
 • Spit
 • Spierpijn
 • Menstruatiepijn

Let op

Dit is een geneesmiddel:
Lees voor gebruik de bijsluiter. Let op de maximale dagdosering. Voor geneesmiddelen geldt een maximum bestelhoeveelheid van 3 stuks per product. Wij verkopen geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar.

Medische informatie

EAN-code 8714632069893
Registratienummer 23569
Productnaam Paracetamol HTP caplet 500 mg
Registratiecode RVG
ATC-code N02BE01
Netto inhoud 50 ST
GPC-nummer 10000856
GPC-omschrijving Pijnstiller algemeen
Dosering 0,5-2 per inname, afhankelijk leeftijd
Maximale dagdosering 2-6 tabletten per 24 uur, afhankelijk leeftijd en gewicht
Leeftijd Vanaf 6 jaar
Gebruiksadvies Minste toedieningen per etmaal voor jongste kinderen in leeftijdsgroep, innemen met ruime hoeveelheid water, 4 uur tussenpozen aanhouden. Dosering en maximale dagdosering zijn afhankelijk van leeftijd en lichaamsgewicht. Zie bijsluiter voor het juiste doseeradvies. Bij geen verbetering van de klacht niet langer gebruiken dan 3 dagen bij koorts en 5 dagen bij pijn, zonder overleg arts. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder advies van een arts.
Bewaarinstructie Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Dit middel heeft geen speciale bewaarcondities.
Verwijderinstructie Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Houdbaarheidinstructie Niet meer gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum. Te vinden op etiket achter 'EXP' staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Risicowaarschuwing - Het is belangrijk om niet te veel te gebruiken, want dan kan dit geneesmiddel lever- en nierklachten geven. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen. - Vermijd langdurig gebruik bij hoofdpijn, dit kan hoofdpijn veroorzaken. - Niet gebruiken bij slechte nier- of leverfunctie zonder overleg met een arts. - Bij pijn niet langer dan 5 dagen gebruiken of bij koorts niet langer dan 3 dagen gebruiken zonder overleg met een arts. - Bij kinderen jonger dan 4 jaar niet langer dan 2 dagen gebruiken zonder overleg met en arts.
Afleverstatus code UAD
Afleverstatus omschrijving Uitsluitend apotheek of drogist
Toedingingsvorm Caplet
Te gebruiken bij Ter verlichting bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn of menstruatiepijn.
Niet gebruiken bij Niet gebruiken bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Zwangerschap Mag gebruikt worden
Borstvoeding Mag gebruikt worden
Gebruiksbeperking Gebruik alleen na overleg met arts bij lever- of nierstoornissen, syndroom van Gilbert, Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie, hemolytische anemie, uitdroging, chronische ondervoeding, astma met allergie voor aspirine. Niet samen gebruiken met alcohol. Bij veel en langdurig alcoholgebruik niet meer dan 2 gram paracetamol per dag gebruiken. Niet samen met bepaalde andere geneesmiddelen gebruiken, zie bijsluiter. Bij zwangerschap en borstvoeding zo kort mogelijk gebruiken en in de laagst mogelijke dosering.
Huisarts Als er sprake is van langer dan 2 weken pijnklachten of al langer dan een week griepverschijnselen die niet verbeteren. Bij 3 dagen per week of vaker pijnstillers nodig hebben tegen hoofdpijn.
Werkzame stoffen Paracetamol 500 mg
Document Lees voor gebruik de bijsluiter:
Toepassingsgebied Bij koorts en bij pijn
Hulpstoffen :
Natrium, minder dan 1 mmol (23 mg) per dosis Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.
Polyvidon K90 (E1201)
Maiszetmeel
Stearinezuur Dit is een antiklontermiddel
Natriumzetmeelglycolaat Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per omhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Bijsluiter:

Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter voor waarschuwingen, bijwerkingen, dosering en duur van het gebruik. Sommige geneesmiddelen kunnen niet in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.

Wil je advies van onze drogist?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over dit geneesmiddel? Mail dan onze gediplomeerde drogist via [email protected] of bel naar telefoonnummer 088-8000200. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Wij adviseren niet verder te gaan met de bestelling van dit geneesmiddel wanneer je nog geen antwoord hebt op je vragen.

Milieu:

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag bij de gemeente na wat je met geneesmiddelen moet doen, die niet meer nodig of te gebruiken zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bijwerkingen:

Als je bijwerkingen ervaart van een geneesmiddel die niet in de bijsluiter worden vermeld kun je deze melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Je draagt hiermee bij aan de veiligheid van geneesmiddelen. Meer informatie en het meldingsformulier voor bijwerkingen vind je op de site van Lareb.

Caplet

Caplet betekent dat de tablet een ovale vorm heeft.

Ingrediënten

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is paracetamol. Eén tablet bevat 500 mg paracetamol. De andere stoffen in dit middel zijn: polyvidon (E1201), maïszetmeel, stearinezuur (E1412) en natriumzetmeelglycolaat.

Dosering en wijze van gebruik

 • Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: Neem 1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag
 • Kinderen van 12-15 jaar: Neem 1 tablet per keer, 4 tot 6 tabletten per dag.
 • Kinderen van 9-12 jaar: Neem 1 tablet per keer, 3 tot 4 tabletten per dag.
 • Kinderen van 6-9 jaar: Neem 1/2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per dag.

Met per dag wordt 24 uur bedoeld. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen beter de speciale kinderparacetamol gebruiken. De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na 4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie. De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water.

Healtypharm Paracetamol 500mg Caplet en....

 • Zwangerschap en borstvoeding: Tijdens de zwangerschap of borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.
 • Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Wanneer voorzichtig?

Wees extra voorzichtig met Paracetamol 500 mg

 • Als je lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen. Het in éénmaal innemen van enkele keren de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In dat geval onmiddellijk medische hulp inroepen.
 • Als je veel alcohol drinkt. Voorzichtigheid is geboden bij alcoholverslaving, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.
 • Inname met andere geneesmiddelen. Paracetamol kan een wisselwerking hebben op andere geneesmiddelen. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met; zidovudine, chlooramfenicol (= antibioticum), alcohol, barbituraten (= geneesmiddel bij epilepsie). Lees voor uitgebreide informatie hierover de bijsluiter of vraag advies bij arts of apotheker.

Paracetamol niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren is het beter uw arts te raadplegen.

Productinformatie over Healthypharm Paracetamol 500 mg Caplet