Jacob Hooy Kalknagel Olie 10 ml

Op voorraad
8,99 (adviesprijs)
6,09 32% korting

Jacob Hooy Kalknagelolie

Jacob Hooy Kalknagelolie bestaat uit een mengsel etherische oliën van Tea Tree olie, Wilde marjolein olie en kruidnagel olie. Je gebruikt kalknagel olie van Jacob Hooy om je kalknagel te behandelen
Kalknagelolie wordt direct op de nagel aangebracht en is uitsluitend voor uitwendig gebruik. 

 • Combinatie van Tea Tree olie, Wilde marjolein olie en kruidnagel olie
 • Voor de behandeling van kalknagels
 • Uitsluitend voor uitwendig gebruik

Gevarenaanduidingen

 • Ontvlambaar
 • Schadelijk
 • Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
 • Milieugevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambaar gas.
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Ontvlambare vaste stof.
 • Ontvlambare aerosol.
 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Giftig bij inslikken.
 • Schadelijk bij contact met de huid.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan genetische schade veroorzaken.
 • Kan kanker veroorzaken.
 • Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • Veroorzaakt schade aan organen.
 • Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • Kan schade aan organen veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Meer informatie over Jacob Hooy Kalknagel Olie

Gebruiksaanwijzing:

De kalknagel olie met een penseel op de nagel brengen. Minimaal 1 maal daags de nagel opvijlen en daarna de olie aanbrengen. Dit herhalen totdat de nagel weer gezond is.

Tip: smeer de huid voor het aanbrengen van de olie even in met bijvoorbeeld goudsbloemzalf.

Waarschuwing:

Kalknagel Olie is uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen.
Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

Ingrediënten:

Alpha-terpinene, eugenol, terpinolene, (R)-p-mentha-1,8-diene, alpha-pinene, beta-pinene, b-Caryophyllene, linalool, isoeugenol, terpinen-4-ol, carvacrol, gamma-terpinene, 1-methyl-4-isopropylbenzene.

Productinformatie over Jacob Hooy Kalknagel Olie

 • Merk: Jacob Hooy
 • Ean: 8712053710752
 • Artikel: 724-801
Plein plaatst enkel reviews van klanten en personen die het product daadwerkelijk gebruikt hebben, ook wanneer deze negatief of neutraal is. Voordat de review geplaatst wordt controleren we handmatig of deze écht is en voldoet aan onze reviewvoorwaarden. Wanneer het product op Plein gekocht is vermelden we dat bij de review. Plein betaalt niet voor reviews, wanneer een reviewer door een andere partij is vergoed staat dit erbij vermeld.
Er zijn nog geen reviews geschreven. Schrijf als eerste een review.

Jacob Hooy Kalknagel Olie 10 ml

8,99 (adviesprijs)
6,09 32% korting
Op voorraad
Plein plaatst enkel reviews van klanten en personen die het product daadwerkelijk gebruikt hebben, ook wanneer deze negatief of neutraal is. Voordat de review geplaatst wordt controleren we handmatig of deze écht is en voldoet aan onze reviewvoorwaarden. Wanneer het product op Plein gekocht is vermelden we dat bij de review. Plein betaalt niet voor reviews, wanneer een reviewer door een andere partij is vergoed staat dit erbij vermeld.
Er zijn nog geen reviews geschreven. Schrijf als eerste een review.