Healthypharm Paracetamol 500mg 50 tabletten

Op voorraad
1,39

Healthypharm Paracetamol 500 mg

Healthypharm Paracetamol 500 mg is een pijnstiller op basis van 500 mg Paracetamol. Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Healthypharm 500 mg Paracetamol is geschikt bij verschillende soorten milde tot matige pijn zoals hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

 • Werkt koortsverlagend en pijnstillend
 • Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

Let op

Dit is een geneesmiddel:
Lees voor gebruik de bijsluiter. Let op de maximale dagdosering. Voor geneesmiddelen geldt een maximum bestelhoeveelheid van 3 stuks per product. Wij verkopen geen geneesmiddelen aan personen onder de 16 jaar.

Medische informatie

EAN-code 8714632070332
Registratienummer 20652=53055
Productnaam Paracetamol HTP 500 mg
Registratiecode RVG
ATC-code N02BE01
Netto inhoud 50 ST
Dosering 0,5-2, afhankelijk leeftijd
Maximale dagdosering 3-6, afhankelijk leeftijd
Leeftijd Vanaf 4 jaar
Gebruiksadvies 4 uur tussen innames aanhouden. Niet langer dan 3 dagen bij koorts of 5 dagen bij pijn gebruiken zonder overleg met arts.
Risicowaarschuwing - Het is belangrijk om niet te veel te gebruiken, want dan kan dit geneesmiddel lever- en nierklachten geven. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen. - Vermijd langdurig gebruik bij hoofdpijn, dit kan hoofdpijn veroorzaken. - Niet gebruiken bij slechte nier- of leverfunctie zonder overleg met een arts. - Bij pijn niet langer dan 5 dagen gebruiken of bij koorts niet langer dan 3 dagen gebruiken zonder overleg met een arts. - Bij kinderen jonger dan 4 jaar niet langer dan 2 dagen gebruiken zonder overleg met en arts.
Afleverstatus code UAD
Afleverstatus omschrijving Uitsluitend apotheek of drogist
Toedingingsvorm Tablet
Te gebruiken bij Paracetamol wordt gebruikt bij symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts.
Niet gebruiken bij Niet gebruiken bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Zwangerschap Mogelijk, zie bijsluiter
Borstvoeding Mogelijk, zie bijsluiter
Huisarts Als er sprake is van langer dan twee weken pijnklachten of al langer dan een week griepverschijnselen die niet verbeteren. Bij drie dagen per week of vaker pijnstillers nodig hebben tegen hoofdpijn. Bij gebruik van meer dan 5 tabletten paracetamol per dag, gedurende meer dan 2 weken.
Werkzame stoffen Paracetamol 500 mg
Toepassingsgebied Bij koorts en bij pijn
Hulpstoffen :

Bijsluiter:

Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter voor waarschuwingen, bijwerkingen, dosering en duur van het gebruik. Sommige geneesmiddelen kunnen niet in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.

Wil je advies van onze drogist?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over dit geneesmiddel? Mail dan onze gediplomeerde drogist via [email protected] of bel naar telefoonnummer 088-8000200. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Op zondag is de drogist van 13.00 uur tot 17.00 uur per mail ([email protected]) bereikbaar. We streven ernaar om binnen 2 uur reactie te geven op je vraag. Zolang je vraag niet beantwoord is raden wij je aan de aankoop uit te stellen.

Milieu:

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag bij de gemeente na wat je met geneesmiddelen moet doen, die niet meer nodig of te gebruiken zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bijwerkingen:

Als je bijwerkingen ervaart van een geneesmiddel die niet in de bijsluiter worden vermeld kun je deze melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Je draagt hiermee bij aan de veiligheid van geneesmiddelen. Meer informatie en het meldingsformulier voor bijwerkingen vind je op de site van Lareb.

Dosering en gebruik

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals je arts of apotheker dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met je arts of apotheker. De tabletten met een ruime hoeveelheid water innemen. 

De geadviseerde dosering is

 • Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht):
  1-2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag
 • Gebruik bij kinderen:
  Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep. 
  6 - 9 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag
  9 -12 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag
  12-15 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag

Aanbevolen dosering niet overschrijden. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Let op

 • Aanbevolen dosering niet overschrijden.
 • Lees voor gebruik de bijsluiter.
 • Paracetamol 500 mg is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.
 • Tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding alleen gebruiken op advies arts.
 • Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • Paracetamol 500 mg is voorzien van een breukgleuf om ze gemakkelijk door te breken.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.
 • De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:
  - volwassenen die minder dan 50 kg wegen
  -milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
  -uitdroging
  -chronische ondervoeding
 • Wees extra voorzichtig met paracetamol:
  - Als langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden
  - Als je een stoornis in de lever- en nierwerking hebt
  - Als je in 1 keer enkele malen de maximale dagdosis (3 gram) inneemt. Dit kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. De beschadiging van de lever is echter onomkeerbaar. Er dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen
  - Voorzichtigheid is geboden bij chronisch gebruik van grote hoeveelheden alcohol, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.
 • Volg deze instructies op tenzij je arts een ander advies heeft gegeven. Als je merkt dat Paracetamol 500 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan je arts of apotheker.

Welke stoffen zitten er in Healthypharm Paracetamol Caplet?

De werkzame stof in dit medicijn is paracetamol. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit medicijn zijn: polyvidon (E1201), maïszetmeel, stearinezuur (E570) en natriumzetmeelglycolaat.

Productinformatie over Healthypharm Paracetamol 500mg